MEIST

MEIST LÄHEMALT


Me oleme rahvatantsurühm, kelle eesmärgiks on Kärnteni traditsioonide säilitamine ja selle tutvustamine  läbi tantsu.

Rühma kuulub praegu 35 aktiivset liiget, 16 meest ja 19 naist, vanuses 16 kuni 60 aastat.


Meie geograafiline fookus asub Villachi linna lähiümbruses, naaberliidumaades ja naaberriikides. Lisaks tantsude esitlusele üritab tantsurühm külastajaid ja pealtvaatajaid aktiivselt oma tegevusse kaasata, pakkudes neile võimalust kaasa tantsida, lihtsamaid rahvatantse, tantsukultuuri ja traditsioone tundma õppida. Ühest küljest soovime vanu rahvatantse taas avastada, oma kultuuri säilitada ja edasi anda. Teisest küljest moodustame ühe toreda kollektiivi, kes sisustab oma vaba aega elava muusika saatel.

.VOLKSTANZGRUPPE VILLACH –

TRADITSIOONIDE AJALUGU


Noorte rahvatantsurühm asutati Lilein Mörtl`i poolt 1967 aastal. Tema eesmärgiks oli Kärnteni, aga peamiselt Villachi noori Kärnteni traditsioonidele ja selle säilitamisele lähemale viia. Esimene rühm koosnes 9 tüdrukust ja 15 poisist.


Esimestel esinemistel tantsiti traditsioonilistes rahvariietes (Drautaler Tracht). 1972 aastal moodustati noorte tantsurühmast iseseisev ühing, mille nimeks sai Volkstanzgruppe Villach. Esimesed proovid toimusid Villachi ametikooli spordisaalis, rühma juhi Lilein Mörtl ja tantsujuhi Prof. Franz Grall juhtimisel.


vtg-villach@gmx.at

+43 660 4670456

© Volkstanzgruppe Villach